3.9. Formát filesec

V AIS je DOK (digitální komponenta) chápána jako logický soubor, který může mít vazby na více fyzických souborů (obsahových verzí, formátových skupin a formátových reprezentací viz. Formátové reprezentace v AIS). Skrze číslo DOK jsou v AIS drženy vazby na fyzické soubory. Číslo DOK je celočíselný identifikátor DOK v rámci jedné AU, inkrementovaný od 1.

fileSec element obsahuje 1-5 typovaných fileGrp elementů 1. úrovně. Hodnota atributu USE obsahuje typ z výčtu: ORIGINAL, NOT_ORIGINAL, LQ_COPY, HQ_COPY, LTP_COPY. Každý fileGrp nejvyšší úrovně obsahuje 1-n fileGrp elementů 2. úrovně. V každém fileGrp druhé úrovně jsou soubory shluknuty dle čísla DOK a jsou řazeny od nejstarších verzí po nejnovější, explicitně je navíc pořadí uvedeno v atributu SEQ. V žádném případě nelze zpětne dohrát formátovou reprezentaci (HQ/LQ/LTP kopii) k jiné než nejnovější obsahové verzi souboru.

Vazby (odkazy) mezi formátovými skupinami jsou drženy skrze GROUPID. GROUPID obsahuje číslo DOK a číslo obsahové verze.

ORIGINAL může být v každé obsahové verzi pouze jeden. Z originálu je možno vytvořit LTP_COPY (např. konverze do novějšího formátu) i LQ/HQ copies.

LTP_COPY: V případe LTP_COPY je třeba rozlišit zda soubor v posloupnosti reprezentuje další obsahovou verzi nebo je pouze LTP kopií - to je zjištěno pomocí GROUPID. Stejná fileGrp, ruzná GROUPID znamená že se jedná o obsahovou verzi. Stejná fileGrp a stejná GROUPID znamenají že se jedná o LTP kopii. Z LTP kopií je možno vytvořit LTP_COPY (např. konverze do novějšího formátu) i LQ/HQ copies.

V případě LQ_COPY/HQ_COPY s pojmem obsahové verze nepracujeme. Každá obsahová verze NOT_ORIGINAL/ORIGINAL/LTP_COPY souboru může mít n LQ/HQ kopií, ty jsou však obsahově totožné.

NOT_ORIGINAL může být v každé obsahové verzi pouze jeden. Z konceptu je možno vytvořit LTP_COPY (např. konverze do novějšího formátu) i LQ/HQ copies.

Každý soubor obsahuje jeden fptr element s atributy LOCTYPE=“OTHER“ a xlink:href=“cesta k souboru“.

3.9.1. Příklad filesec

Níže uvedený příklad (pro přehlednost neobshuje fptr elementy) popisuje následující soubory (id souboru v závorce):

LS1 obsahuje pouze 2 koncepty (id1,id2)

LS2 obsahuje soubory dle následující posloupnosti událostí:
  • koncept (id3) -> koncept (id4) -> originál (id5) -> lq copy (id6) -> obsahová verze (id7) -> lq copy (id8) -> ltp copy (id9) -> lq copy (id10)

LS3 obsahuje soubory dle následující posloupnosti událostí:
  • koncept (id11) -> digitalizát (id12) -> lq copy (id13) -> ltp copy (id14) -> lq copy (id15) -> obsahová verze (id16)

<METS:fileSec>
	<METS:fileGrp USE="NOT_ORIGINAL">
		<METS:fileGrp>
			<METS:file GROUPID="dok1_v1" ID="id1" SEQ="1"/>
			<METS:file GROUPID="dok1_v2" ID="id2" SEQ="2"/>
		</METS:fileGrp>
		<METS:fileGrp>
			<METS:file GROUPID="dok2_v1" ID="id3" SEQ="1"/>
			<METS:file GROUPID="dok2_v2" ID="id4" SEQ="2"/>
		</METS:fileGrp>
		<METS:fileGrp>
			<METS:file GROUPID="dok3_v1" ID="id11" SEQ="1"/>
		</METS:fileGrp>
	</METS:fileGrp>
	<METS:fileGrp USE="ORIGINAL">
		<METS:fileGrp>
			<METS:file GROUPID="dok2_v3" ID="id5" SEQ="1"/>
			<METS:file GROUPID="dok2_v4" ID="id7" SEQ="2"/>
		</METS:fileGrp>
	</METS:fileGrp>

	<METS:fileGrp USE="LTP_COPY">
		<METS:fileGrp>
			<METS:file GROUPID="dok2_v4" ID="id9" SEQ="1"/>
		</METS:fileGrp>
		<METS:fileGrp>
			<METS:file GROUPID="dok3_v2" ID="id12" SEQ="1"/>
			<METS:file GROUPID="dok3_v2" ID="id14" SEQ="2"/>
			<METS:file GROUPID="dok3_v3" ID="id16" SEQ="3"/>
		</METS:fileGrp>
	</METS:fileGrp>
	<METS:fileGrp USE="LQ_COPY">
		<METS:fileGrp>
			<METS:file GROUPID="dok2_v3" ID="id6" SEQ="1"/>
			<METS:file GROUPID="dok2_v4" ID="id8" SEQ="1"/>
			<METS:file GROUPID="dok2_v4" ID="id10" SEQ="2"/>
		</METS:fileGrp>
		<METS:fileGrp>
			<METS:file GROUPID="dok3_v2" ID="id13" SEQ="1"/>
			<METS:file GROUPID="dok3_v2" ID="id15" SEQ="2"/>
		</METS:fileGrp>
	</METS:fileGrp>
	<METS:fileGrp USE="HQ_COPY"/>
</METS:fileSec>