3.10. File Tranfser Service

Služba slouží pro přenos adresáře a v něm uložených souborů. Služba umožňuje přenos i velkých objemů dat. Je možné, aby přenášený adresář obsahoval hlubší a košatější hierarchii. Stejně tak je možné pomocí služby efektivně přenášet větší množství menších souborů nebo i velké soubory.

Služba nemá v sobě zabudovány konkrétní technické limity. Přesto je vhodné ji použít za následujících podmínek:

Položka

Doporučení

Počet přenášených položek (souborů a adresářů)

méně než 100 000

Počet rámců přenosu

méně než 10 000

Velikost jednoho rámce

~ 10 MB