3.7. Formát AIPu

AIP se skládá z datové části a metadatové části. Datová část je tvořena soubory zabalenými do ZIP balíku.

Metadatová část je tvořena jedním či více XML soubory obsahujícími metadata. Jednotlivé soubory jsou ve formátu METS dle specifikace: http://www.loc.gov/standards/mets/.

3.7.1. Metadata AIPu

Jednotlivé AIP XML reprezentují metadatové verze AIPu, přičemž každé AIP XML je kompletní a obsahuje úplný popis datové části.