3. Specifikace datových formátů a sdílených služeb

Specifikace datových formátů a služeb, které jsou využívány napříč celým AIS.