2.3. Postup instalace systému AIS

Celý systém AIS je tvořen řadou samostatných komponent propojených pomocí integračních rozhraní.

Každá komponenta má samostatný instalační postup.

2.3.2. Postup instalace

Samotné komponenty je možné instalovat v libovolném pořadí. Podstatná je jejich návaznost v datové rovině a zajištění integrity dat v jednotlivých částech systému.

Doporučené pořadí spouštění služeb a jejich integračních rozhraní:

  1. Archival Storage

  2. Imwhooser, kontrolním bodem je zahájení importu dat z WhoIs

  3. Elza, kontrolním bodem je import dat z WhoIs

  4. Badatelna

  5. Evidenčně Správní Modul, kontrolním bodem je import dat do Elza (osoby, ukládací jednotky, archivní soubory) a import dat do Badatelny (archivní soubory)

  6. Modul UPL

  7. Modul Výběr

  8. Technická dokumentace