14. Technická dokumentace

14.1. Správa editovatelných textů

Obsah vybraných částí vstupního portálu je editovatelný z administrace Badatelny. Text úvodní obrazovky je editovatelný samostatně a zápatí stránky je sdíleno s Badatelnou.

14.2. Instalace

Aplikace je pouze frontendová a kromě konfigurace Apache tedy nevyžaduje žádnou instalaci databáze či jiných podpůrných služeb.

14.3. Instalační balíček

Pro instalaci je dodán samostatný instalační balíček Vstupního portálu.

Jsou dodány tyto přílohy:

  • httpd.conf - hlavní konfigurační soubor Apache

  • conf.d.zip - další konfigurační soubory Apache

  • web-build.zip - build GUI aplikace - rozbalit a nakopírovat obsah složky „build“ do /inet/www/html-ais (dle httpd konfigurace)