10. Imwhooser

Integrační komponenta mezi systémy WhoIs a Elza. Komponenta zajišťuje import dat z WhoIs a jejich transformaci do formátu CAM. Komponenta slouží také jako úložiště všech entit přebíraných z WhoIs.