10.2. Schéma dat

Aplikace Imwhooser má všechna data uložena v databázi. V produkčním prostředí se používá PostgreSQL.

Základní entitou jsou hodnoty v tabulce IMW_ENTITY. V této tabulce je uvedena každá převáděná entita z WhoIS, která je dostupná v aplikaci Elza.

../_images/DB.png

10.2.1. IMW_ENTITY

Tabulka obsahuje jeden záznam pro každou entitu předávanou do Elza.

Sloupec UUID je identifikátor entity pod nímž je tato dostupná v Elza.

Sloupec RELOAD umožňuje vynucení nového importu z WhoIs. Nastavením na TRUE dojde k provedení nového importu, po importu je příznak nastaven zpět na FALSE.

10.2.2. IMW_REV

Revize entity. Vždy se váže k právě jedné entitě. Obsahuje jednozačné UUID příslušné revize.

Revize jsou v čase uspořádány, v okamžiku náhrady revize novější se nastavuje příznak DELETE_DATE. Poslední entita má DELETE_DATE nastaveno na hodnotu NULL.

Atribut DATA obsahuje kompletní obraz entity. Jedná se o XML ve formátu CAM.