9.6. Napojení Elza na data z WhoIs

Pro napojení na systém WhoIs se používá samostatná komponenta Imwhooser. Tato komponenta čte data ze systému WhoIs a převádí je do datového formátu CAM. Následně je nahrává do aplikace Elza.

Pro převzetí dat ze systému WhoIs musí být v aplikaci Elza provedena následující nastavení:

  1. Vytvořena oblast archivních entit s kódem WHOIS

  2. Vytvořen uživatel s oprávnění pro zápis do oblasti WHOIS

  3. Nastaven externí systém s kódem WHOIS a typem CAM_UUID

9.6.1. Migrace dat z PEvA I

Za účelem migrace dat z PEvA I je vytvořena samostatná oblast označená peva-migrace a kódem PEVA.