9.1. Oprávnění

Oprávnění jednotlivých rolí v rámci komponenty.

9.1.1. Správce archivního informačního systému

Viz Role Správce archivního informačního systému

Uživatel má oprávnění superuživatel.

Technicky nastavená oprávnění:
  • ADMIN

9.1.2. Vedoucí archivář

Viz Role Vedoucí archivář

Uživatel má oprávnění: Administrace všech AS, Zakládání nových AS, Správa oprávnění a uživatelů, Všechny oblasti entit (čtení, zápis)

Technicky nastavená oprávnění:
  • FUND_ADMIN

  • FUND_CREATE

  • USR_PERM

  • AP_SCOPE_RD_ALL

  • AP_SCOPE_WR_ALL

9.1.3. Role Správce digitálního obsahu

Viz Role Správce digitálního obsahu

Uživatel má oprávnění superuživatel.

Technicky nastavená oprávnění:
  • ADMIN

9.1.4. Archivář

Viz Role Archivář

Uživatel má oprávnění čtení všech AS, úprava přidělených AS.

Technicky nastavená oprávnění:
  • FUND_RD_ALL

  • AP_SCOPE_RD_ALL