9.5. Napojení Elza a Evidenčně správní modul

Identifikátor systému/úložiště: ESM

9.5.1. Nastavení webových služeb

Pro odeslání finální archivní pomůcky do ESM (viz ES9 (FT/WSDL) Vložení XML s pomůckou) musí být v konfiguraci Elza uvedeny následující hodnoty:

elza:
 ...
 output:
  allowSend: true
  senderName: EsmOutputSender
 ...
esm:
 findingAid:
  upload:
   url: http://localhost:3030/fts
   soapLogging: false