9.4. Archivní entity

Archivní entity jsou popisovány dle metodiky CAM Metodika CAM byla rozšířena o některé speciální prvky popisu a jejich specifikace pro potřeby AIS.

9.4.1. Adresní místo

Název: Adresní místo

Kód: ADDRESS_SIMPLE

Datový typ: memo

Specifikace: ne

Popis

Zjednodušená forma adresy.

9.4.2. Zdroj externího identifikátoru

Prvek popisu Zdroj externího identifikátoru <https://cam.nacr.cz/doc/ontology/itemtypes/idents/idn_type.html> má rozšířenu sadu specifikací.

Doplněné specifikace:

WHOIS ID organizační jednotky

Kód: WHOIS_ID_ORG

Název: WHOIS org. jednotka ID

Popis: ID organizační jednotky

WHOIS osoba ID

Kód: WHOIS_ID_OSOBA

Název: ID osoby

Popis: WHOIS OSOBA_ID

WHOIS číslo UK

Kód: WHOIS_CISLO_UK

Název: číslo osoby

Popis: WHOIS číslo UK

Rodné číslo

Kód: RODNE_CISLO

Název: rodné číslo

Popis: rodné číslo osoby