9.3. Postup instalace Elza

Postup instalace je dle dokumentace k Elza.

9.3.1. Vytvoření databáze

Volitlné vytvoření uživatele:

CREATE ROLE elzaapp WITH LOGIN PASSWORD 'jk23jkmn3az';

Vytvoření DB:

createdb -T template0 --locale=cs_CZ.UTF-8 -O elzaapp elza;

Přidání podpory pro Postgis:

CREATE EXTENSION postgis;

9.3.2. Nastavení prvotního uživatele

Elza je provozována za vstupní bránou zajišťující autentizaci uživatele. V konfiguraci Elza je možné určit, který uživatel je správcem systému. Jedná se o dočasné nastavení do okamžiku napojení na ESM a plnohodnotné zavedení rolí.

Ukázka dočasného nastavení umožňujícího přihlášení uživatele 40256423 s oprávněním správce.

elza:
 security:
  acceptForwardedHeaders: true
  allowDefaultUser: true
  defaultUsername: "40256423"

9.3.3. Nahrání balíčků a institucí

Po nastavení prvotního uživatele je možné nahrát balíčky se souborem pravidel a provést import institucí. Viz: http://elza-doc.lightcomp.cz/2.0/admin/instalace-distribuce.html#nastaveni-po-prvnim-spusteni

9.3.4. Nastavení integračních rozhraní

Po provedení prvotního importu dat je nutné nastavit integrační rozhraní:

Každé z uvedených rozhraní vyžaduje vytvoření příslušného technického účtu v Elza. Po nastavení integračních rozhraní je možné v konfiguraci vypnout výchozího uživatele.

elza:
 security:
  acceptForwardedHeaders: true
  allowDefaultUser: false
  defaultUsername: "40256423"