3.11. Přidání průvodních dokumentů

Dokument zasílaný do ESM při přidávání průvodních dokumentů k archivní entitě.

3.11.1. Definice schématu

Definice schématu: pridani_pruv_dokument.xsd

3.11.2. Příklad průvodky

<?xml version="1.0"?>
<ppd:updateSouboru xmlns:ppd="http://www.lightcomp.cz/nda/PridaniPruvodnichDokumentu/202004">
	<ppd:uzivatel>
		<ppd:uzivatelId>71dc321b-cad3-422e-be23-4d0157dbcca1</ppd:uzivatelId>
		<ppd:jmeno>pepa</ppd:jmeno>
	</ppd:uzivatel>

	<ppd:archivniEntita>
		<ppd:typEntity>AS</ppd:typEntity>
		<ppd:entitaId>21a4e195-23f6-41d6-8617-9dd733652c2a</ppd:entitaId>
		<ppd:zdrojovaVerzeEntity>f_00000119_aip_v00001_1</ppd:zdrojovaVerzeEntity>
	</ppd:archivniEntita>
</ppd:updateSouboru>