3.4. Zařazení AIPu

Metadata o zařazení jsou uložena v souboru zarazeni.xml.

Soubor obsahuje:

 • informace o přejímce

 • informace o uložení v digitálním archivu

 • informace o archivním fondu a pečujícím archivu

 • informace o původci

Informace o zařazení umožňují zaznamenat i historii změn uložení v digitálním archivu, změny příslušnosti k archivnímu souboru a změny v pečujícím archivu.

3.4.1. Formát souboru

Soubor je XML dokument dle schématu: zarazeni.xsd

Online dokumentace schématu

3.4.2. Příklad souboru

<zarazeni xmlns="http://www.nacr.cz/nda/Zarazeni/2018" verze="CZNDA_AIP_01">
 <!-- Informace o přejímce -->
 <prejimka>
  <prejimkaId>100</prejimkaId>
  <!-- Cislo jednaci archivu -->
  <cisloJednaci>2018/62</cisloJednaci>
  <!-- Osoba, ktera predava archivalie -->
  <predavajici>
   <cislo>5684</cislo>
   <jmeno>Ministerstvo vnitra</jmeno>
   <identifikator>
    <typ>INTERPI</typ>
    <hodnota>59763</hodnota>
   </identifikator>
  </predavajici>
  <!-- Archiv, ktery prejimku prebira -->
  <prejimajiciArchiv>
   <identifikator>100000010</identifikator>
   <jmeno>Národní archiv</jmeno>
  </prejimajiciArchiv>
 </prejimka>

 <!-- Uložení v digitálním archivu -->
 <ulozeni od="2018-06-11T00:00:00">
  <digitalniArchiv>
   <identifikator>100000010</identifikator>
   <jmeno>Národní archiv</jmeno>
  </digitalniArchiv>
 </ulozeni>

 <!-- Archivní fond a pečující archiv -->
 <archivniPece od="2018-06-11T00:00:00">
  <cisloVnejsiZmeny>2018/15</cisloVnejsiZmeny>
  <pecujiciArchiv>
   <identifikator>100000010</identifikator>
   <jmeno>Národní archiv</jmeno>
  </pecujiciArchiv>
  <cisloFondu>987</cisloFondu>
 </archivniPece>

 <!-- Puvodce archivalií -->
 <puvodce>
   <cislo>5684</cislo>
   <jmeno>Ministerstvo vnitra</jmeno>
   <identifikator>
    <typ>INTERPI</typ>
    <hodnota>59763</hodnota>
   </identifikator>
 </puvodce>
</zarazeni>