3.12. Datový model entit sdílených s PEvA II

Datový model ESM, především datový model entit propagovaných do IS PEvA II (Archivní soubory [Listy NAD], Archivní pomůcky, Vnitřní změny, Vnější změny) vychází a je ve shodě s datovým modelem IS PEvA II. Dokumentace PEVA II: https://www.mvcr.cz/clanek/provoz-informacniho-systemu-evidence-narodniho-archivniho-dedictvi-na-narodnim-portalu.aspx