7.1.2. Základní informace

Jednotlivá prostředí

 • test - Testovací prostředí pro testování v síti AIP Safe s.r.o.

 • accept - Akceptační prostředí pro ověřování funkčnosti v síti UK

 • prod - Produkční prostředí

Přístupy

Testovací prostředí

Akceptační prostředí

Produkční prostředí

TODO

Servery

Testovací prostředí

 • uk-fm-app - Sloučený AS1, AS2 - Aplikační server pro formátový modul a sccriptovou knihovnu

Akceptační prostředí

 • ais-ap8tst.is.cuni.cz - AS1 - Aplikační server pro formátový modul

 • ais-ap9tst.is.cuni.cz - AS2 - Aplikační server pro procesy formátového modulu a scriptovou knihovnu.

Produkční prostředí

TODO

Adresářová struktura

Aplikační server AS1

 • /opt/ais/fm - instalační adresář, služby vyžadují právo čtení.

 • /opt/ais/fm/var - pracovní adresář s logy a pomocnými soubory, služby vyžadují právo zápisu

 • /opt/ais/workspace - pracovní prostor používaný na serveru AS2, zde sdílený pouze ke čtení

Struktura instalačního adresáře:

 • fm.yml - Konfigurační soubor.

 • fm-gui.jar - Aplikace fm-gui

 • fm-gui.sh - Spouštěcí script fm-gui

 • fm-gui.yml - Konfigurační soubor aplikace fm-gui

 • fm-api.jar - Aplikace fm-api

 • fm-api.sh - Spouštěcí script fm-api

 • fm-api.yml - Konfigurační soubor aplikace fm-api

 • fm-cmd.jar - Aplikace fm-cmd

 • fm-cmd.sh - Spouštěcí script fm-cmd

 • var - pracovní adresář. Obsahuje logy a pracovní soubory aplikací.

Aplikační server AS2

 • /opt/ais/fm - instalační adresář, služby vyžadují právo čtení.

 • /opt/ais/fm/var - pracovní adresář s logy a pomocnými soubory, služby vyžadují právo zápisu

 • /opt/ais/workspace - pracovní prostor, služby vyžadují právo zápisu

 • /opt/ais/archival-storage/local-storage-folder/arclib (případně někde pouze /opt/ais/arclib) - úložiště archivu, služby vyžadují právo čtení

Struktura instalačního adresáře:

 • fm.yml - Konfigurační soubor.

 • fm-proc.jar - Aplikace fm-proc

 • fm-proc.sh - Spouštěcí script fm-proc

 • var - pracovní adresář. Obsahuje logy a pracovní soubory aplikací.

Služby

Aplikační server AS1

 • fm-gui - fm-gui.sh

 • fm-api - fm-api.sh

Běží pod uživatelem ais.

Spouštění služeb:

sudo systemctl start fm-gui
sudo systemctl start fm-api

Vypínání služeb:

sudo systemctl stop fm-gui
sudo systemctl stop fm-api

Aplikační server AS2

 • fm-proc - fm-proc.sh

 • scriptlib - podman container uk-ais-scriptlib

Běží pod uživatelem ais.

Spouštění služeb:

sudo systemctl start scriptlib
sudo systemctl start fm-proc

Vypínání služeb:

sudo systemctl stop fm-proc
sudo systemctl stop fm-scriptlib

Služby je vhodné zapínat a vypínat v uvedeném pořadí.