7.1.1. Architektura

Formátový modul se skládá ze tří služeb:

  • Služba fm-gui:: Zajišťuje uživatelský interface pomocí protokolu http(s).

  • Služba fm-api:: Zajišťuje aplikační rozhraní (soap).

  • Služba fm-proc:: Zajišťuje operace běžící na pozadí (především migraci a formátovou analýzu).

Služby fm-gui a fm-api se nacházejí na aplikačním serveru AS1, služba fm-proc se nachází na aplikačním serveru AS2.

Služby se připojují na databázi postgresql, která se nachází na aplikačním serveru AS1.

Služby spolu nekomunikují přímo, ale pouze pomocí databáze. Je možné je samostatně vypínat a zapínat.

Na službu fm-api se připojuje modul ESM.

Služby se naopak připojují na api modulu ESM.

Na aplikačním serveru AS2 se nacházejí analytické a migrační nástroje, které využívá služba fm-proc.

Vedle databáze služby pracují s pracovním prostorem workspace, ve kterém se nacházejí aktuálně zpracovávané balíčky.

node AS1 as "AS1 - Aplikační server" {
  component gui as "fm-gui"
  component api as "fm-api"
  database db as "Databáze"
}
node AS2 as "AS2 - Procesní server" {
  component proc as "fm-proc"
  database workspace as "Pracovní prostor"
}
component esm as "ESM"
component proxy as "Proxy"
actor user as "Uživatel"
database arcLibStorage as "ArcLib úložiště"

esm-down->api
user-down->proxy
proxy-down->gui
gui-down->db
gui-->workspace
api-down->db
api-->workspace
proc-->db
proc-down->workspace
proc-up->esm
proc-down->arcLibStorage