7.1.7. Zálohování a obnova

Informace v této kapitole slouží jako podklad pro administrátora systému k vytvoření konkrétního pracovního postupu zálohování a obnovy pro jednotlivá prostředí formátového modulu a jejich konkrétní servery.

Pro správný postup zálohování se seznamte s popisem aplikačních serverů, adresářů a služeb v kapitole Základní informace.

Zálohování formátového modulu je vhodné provádět společně se zálohováním modulu ESM. Tím zabráníte nekonzistencím mezi oběma moduly po případné obnově. (Odkazy na neexistující statistky a formáty z modulu ESM do FM, jiný stav běžícího procesu formátové analýzy nebo migrace ve formátovém modulu a dávky v modulu ESM.) Nicméně tyto nekonzistence by neměly mít fatální vliv na funkčnost formátového modulu.

Doporučený postup zálohování

Zálohování je třeba provádět v pravidelných intervalech, například jednou týdně v nočních hodinách.

Před zálohováním vypněte všechny služby formátového modulu, aby jednotlivé zálohy byly konzistentní.

Proveďte zálohu obou virtuálních serverů (aplikačního i procesního) včetně jejich adresářů:

  • /opt/ais/fm - Instalační a pracovní adresář formátového modulu na aplikačním i procesním serveru.

  • /opt/ais/workspace - Pracovní prostor modulu sdílený mezi oběma servery.

  • /opt/ais/.local - Podman kontejnery uživatele ais na procesním serveru.

  • /var/lib/pgsql/data - Adresář databáze na aplikačním serveru.

  • Naopak z připojeného adresáře /opt/ais/archival-storage formátový modul pouze načítá data při formátové analýze a migraci, jeho zálohování není součástí záloh formátového modulu, ale je součástí zálohování archivního modulu.

Vedle poslední zálohy uchovávejte i několik starších záloh, pro případ potřeby návratu před čas incidentu.

Doporučený postup obnovy

Obnovu systému ze zálohy je třeba pravidelně, například jednou ročně, testovat.

Při obnově obnovte oba virtuální servery včetně všech jejich adresářů a proveďte spuštění služeb formátového modulu.