7.1.5. Aktualizace

Zde je popsaný typický postup aktualizace podle aktualizace testovacího prostředí. Všechny služby v tomto popisu jsou instalovány na jeden aplikační server. Na akceptačním a produkčním prostředí jsou ale služby fm-gui a fm-api umístěny na jeden aplikační server a služby fm-proc a scriptlib na druhý aplikační server. Tomu je třeba postup aktualizace přizpůsobit.

 • Vypněte služby:

  sudo systemctl stop fm-gui
  sudo systemctl stop fm-api
  sudo systemctl stop fm-proc
  sudo systemctl stop scriptlib
  sudo systemctl stop siegfried
  sudo systemctl stop libreoffice
  
 • Pod uživatelem ais aktualizujte container scriptové knihovny. Pozor, v tomto kroku musíte být přihlášen jako uživatel ais!:

  podman pull docker.io/aipsafe/uk-ais-siegfried:1.2
  podman pull docker.io/aipsafe/uk-ais-libreoffice:1.2
  podman pull docker.io/aipsafe/uk-ais-scriptlib:1.2
  podman rm uk-ais-siegfried
  podman rm uk-ais-libreoffice
  podman rm uk-ais-scriptlib
  podman create -v /opt/ais/workspace:/var/workspace:z -p 8082:80 --name uk-ais-siegfried aipsafe/uk-ais-siegfried:1.2
  podman create -v /opt/ais/workspace:/var/workspace:z -p 2003:2003 --name uk-ais-libreoffice aipsafe/uk-ais-libreoffice:1.2
  podman create -v /opt/ais/workspace:/var/workspace:z --name uk-ais-scriptlib aipsafe/uk-ais-scriptlib:1.2
  
 • Zkontrolujte konfiguraci scriptové knihovny, zejména napojení na siegfried a libreoffice. Soubor /opt/ais/workspace/config.yml. Viz Konfigurace.

 • Zaktualizujte obsah instalačního adresáře novým obsahem fm-1.2.rev.zip.

  V síti aipsafe to můžete udělat pomocí příkazů:

  cd /opt/ais/fm
  curl -o fm.zip "https://maven.aipsafe.cz/repository/shared/cz.aipsafe.uk.ais/1.2.rev/fm/fm-1.2.rev.zip"
  unzip fm.zip
  rm fm.zip
  
 • Zkontrolujte obsah konfiguračních souborů *.yml. Viz Konfigurace.

 • Zkontrolujte potřebu provést migraci databázového schéma:

  ./fm-cmd.sh validate
  
 • Pokud je třeba, zaktualizujte databázové schéma:

  ./fm-cmd.sh migrate
  
 • Zapněte služby:

  sudo systemctl start siegfried
  sudo systemctl start libreoffice
  sudo systemctl start scriptlib
  sudo systemctl start fm-gui
  sudo systemctl start fm-api
  sudo systemctl start fm-proc
  
 • Zkontrolujte, že služby běží:

  sudo systemctl status siegfried
  sudo systemctl status libreoffice
  sudo systemctl status scriptlib
  sudo systemctl status fm-gui
  sudo systemctl status fm-api
  sudo systemctl status fm-proc
  
 • Zaktualizujte signatures soubory v nástroji Siegfried. Viz Aktualizace signatures v Siegfried.

 • Zkontrolujte, že jsou aplikace dostupné v browseru. Viz Přístupové body.