7.3. Testování

7.3.1. Automatické testování

Automatické testování je možné provádět pomocí aplikací:

  • fm-model-test - Provede testování základní knihovny fm-model.

  • fm-api-test - Připojí se na běžící fm-api a provede testová volání.

Testy provádějí destruktivní změny v databázi!!!

Automatické testování je možné provádět pouze na vyhrazených prázdných databázích. Provádí se při vývoji ve vývojovém prostředí, před commitem do repository.

7.3.2. Manuální testování

Manuální testování je možné provádět podle následujících testových případů:

test-scenarios.xlsx