7.1.6. Aktualizace signatures v Siegfried

Program Siegfried používá k identifikaci formátů signatures soubory. Ty je možné aktualizovat.

 • Vypněte službu fm-proc, aby neprobíhalo zpracování souborů.:

  sudo systemctl stop fm-proc
  
 • Přihlaste se jako uživatel, pod kterým systém běží (typicky ais) a zaktualizujte signatures soubory. Siegfried se nachází ve dvou kontejnerech, v kontejneru uk-ais-scriptlib společně s ostatními nástroji pro spuštění na příkazové řádce a v kontejneru uk-ais-siegfried, kde běží v serverovém módu. V obou je třeba signatures soubory zaktualizovat.:

  podman exec uk-ais-scriptlib sf -update deluxe
  podman exec uk-ais-scriptlib sf -version
  
  podman exec uk-ais-siegfried sf -update deluxe
  podman exec uk-ais-siegfried sf -version
  
 • Restartujte službu siegfried, siegfried v serverovém módu vidí nové signatures soubory až po restartu.:

  sudo systemctl restart siegfried
  
 • Nastartujte službu fm-proc.:

  sudo systemctl start fm-proc