4.4. Oprávnění

Oprávnění jednotlivých rolí v rámci komponenty.

4.4.1. Správce archivního informačního systému

Viz Role Správce archivního informačního systému

zobrazení všech řízení, možnost jejich správy

Technicky nastavená oprávnění:
  • ADMIN

4.4.2. Vedoucí archivář

Viz Role Vedoucí archivář

zobrazení všech řízení, možnost jejich správy, možnost přiřazování archivářů k řízením

Technicky nastavená oprávnění:
  • VEDOUCI

4.4.3. Archivář

Viz Role Archivář

výběr archiválií ve skartačním i mimoskartačním řízení

Technicky nastavená oprávnění:
  • ARCHIVAR

4.4.4. Předávající

Viz Role Předávající

předávající má přístup ke svým řízením u nichž je označen daný uživatel jako předávající. Archivář má možnost určit jednotlivé uživatele v rolí předávající, kteří budou mít přístup k danému řízení.

V celku výběr lze u předávajícího nastavit možnost zakládat skartační řízení pro Původce (ze seznamu Původců lze vybrat 0..n).

Technicky nastavená oprávnění:
  • PREDAVAJICI