4.9. Interní validace Výběru

Při vstupním zpracování SIP balíčků dochází k sadě vstupních kontrol, které kontrolují integritu balíčku z pohledu zpracování ve Výběru.

Tyto kontroly nejsou shodné s kontrolami prováděnými specializovanými nástroji pro validaci SIPů (ZAF validátor).

V optimálním případě by měl všechny problémy odhalit validátor SIPů. Mohou však nastat situace kdy validátor prohlásí SIP za validní a Výběr jej přesto odmítne. V tomto případu je chyba zapsaná v protokolu o importu označena jako „kolize“.

4.9.1. Validace prováděné při importu SIPu

Validace na úrovni jednoho SIPu

Kontroly validity SIPu. Kontroluje se jestli jsou v SIPu všechny údaje pro zpracování Výběrem. Tyto chyby by neměly nastávat a měly by být odchyceny předřazenou komponentou pro validaci SIPů.

Validace napříč SIPy

Kontrola problémů, které mohou být v rámci jedné dávky nebo napříč více dávkami.
  • identifikátor původce musí být v dávce jednoznačný

  • při nahrávání SIPu s komponentami musí již SIP být ve Výběru nahrán

  • při nahrávání sipu pro archivaci musí již ve Výběru být tento SIP nahrán (pro výběr)

  • při nahrávání sipu pro archivaci musí odpovídat struktura již nahraného SIPu (s výjimkou přidávaných komponent)

4.9.2. Seznam interních chybových kódů (kolizí)

Obecné chyby XML validátoru (průvodka.xml)

Kód

Význam

V0001

element obsahuje neznámé potomky

V0002

potomek má menší počet výskytů než je definované minimum

V0003

potomek má větší počet výskytů než je definované maximum

V0004

element obsahuje neznámé atributy

V0005

element nemá všechny povinné atributy

V0006

element typu choice musí obsahovat právě jednoho potomka

V0007

element nesmí být prázdný

V0008

element musí být prázdný

V0009

hodnota elementu musí vyjadřovat pouze stav ano/ne

V0010

obsah elementu není platnou hodnotou výčtu

V0011

element musí obsahovat pouze číslo

V0012

element musí mít pouze textový obsah

V0030

atribut nemá platnou hodnotu

V0031

atribut nesmí být prázdný

V0032

obsah atributu není platnou hodnotou výčtu

V0050

nastal problém během validace podle XSD schéma

V0051

validace podle XSD schéma selhala

V0052

nastala chyba při čtení XML souboru

Validace aktualizace komponent SIPů

Kód

Význam

V0600

zdrojová komponenta nemá id původce

V0601

zdrojová komponenta nemá unikátní id původce

V0602

pro zdrojovou komponentu se nepodařilo nalézt cílovou úroveň

V0603

cílová komponenta nemá id původce

V0604

cílová komponenta nemá unikátní id původce

V0605

pro cílovou komponentu nebyla nalezena aktualizace

V0606

cílová komponenta byla napárována na jinou část zdrojového stromu nežli její sourozenci

Validace Průvodky

Kód

Význam

V0800

rozsah musí mít alespoň jeden z potomků fromDate, toDate

V0801

počáteční datum rozsahu je větší než koncové

V0802

bylo nalezeno více identifikátorů stejného typu

V0803

úroveň popisu s potomky nemůže obsahovat Dao element

V0804

byl nalezen subjekt bez vyplněného typu identifikátoru

V0805

byl nalezen subjekt bez hodnoty identifikátoru, pouze s uvedeným typem

V0806

element musí obsahovat pouze číslo vyjadřující počet evidenčních jednotek

V0807

Dao id již bylo použito u jiné úrovně popisu

V0808

nalezen Div element bez odkazovaného Dao

V0809

nalezen Div element s duplicitním id

V0810

nalezen File element s duplicitním id

V0811

Fptr element odkazuje na neexistující File element

V0812

více Fptr elementů odkazuje na stejný File element

V0813

cesta ke komponentě nemá platný formát

V0814

nalezeno více odkazů na stejnou komponentu

V0815

nebyla nalezena žádná datace

V0816

byly nalezeny File elementy bez Fptr elementů

V0817

byly nalezeny Dao elementy bez Div elementů

V0818

hodnota elementu se neshoduje s record id v control sekci

V0819

datace nemá platný formát

Validace SIPu

Kód

Význam

V1000

složka s komponentami nebyla nalezena nebo je prázdná

V1001

nastala I/O chyba při validaci komponent

V1002

mezi komponentami byly nalezeny neznámé soubory

V1003

SIP nesmí obsahovat soubory komponent

V1004

soubor komponenty nebyl nalezen

V1005

povinný soubor nebyl nalezen

V1006

nastala chyba při čtení obsahu SIP složky

V1007

složka SIPu obsahuje neznámé/nepovolené soubory

V1008

byla nalezena úroveň popisu která není součástí základní entity

Validace importu SIPů

Kód

Význam

V1400

import obsahuje neznámý soubor

V1401

Kolize při vyžádání komponent: SIP (soubor) nelze napárovat na žádný SIP v tomto skartačním návrhu

V1402

Kolize při vyžádání komponent: SIP (soubor) nelze napárovat na žádný SIP v tomto skartačním návrhu

V1403

kořenová úroveň popisu nebyla v databázi nalezena

V1404

nepodařilo se napárovat novou úroveň popisu

V1405

úroveň popisu nebyla v databázi nalezena

V1406

nepodařilo se vytvořit komponentu

V1407

nalezena komponenta bez odkazu na soubor tzn. po vyžádání komponent k předložení (V) nebyly nahrány SIP s komponentami (pokud mají být součástí dokumentu)

V1408

základní entita nemá platný typ

V1409

základní entity nového SIPu odkazují do více existujících SIPů

V1410

SIP obsahuje duplicitní id základní entity

V1411

Kolize při vyžádání komponent: v tomto SIPu chybí některé základní entity oproti SIPu, který byl vložen do skartačního návrhu. Opravený SIP nahrajte, prosím, znovu.

V1412

Kolize při vyžádání komponent: v tomto SIPu přebývají některé základní entity oproti SIPu, který byl vložen do skartačního návrhu. Opravený SIP nahrajte, prosím, znovu.

V1413

nahraný SIP nebyl dle skartačního protokolu vybrán k trvalému uložení, tento SIP byl proto smazán

V1414

nahraný SIP neobsahuje komponenty, které byly vyžádány