4.3. Spuštění komponenty

Komponentu je možné spustit přímo z příkazové řádky nebo provozovat jako službu (ať již v Linuxu nebo ve Windows). Komponenta vyžaduje Java 1.8.

Podrobný popis metod spouštění aplikace je součástí dokumentace Installing Spring Boot Application.

4.3.1. Spuštění z příkazové řádky

Nakonfigurovanou komponentu je možné přímo spustit:

java -jar eskartace-1.0.jar

V tomto případě se použije konfigurace config/eskartace-deploy.yml.

Spuštění s jinou konfigurací

Pokud je zapotřebí aplikaci spustit s jinou konfigurací, tak lze použít parametr --spring.config.location=......

Příklad:

java -jar eskartace-1.0.jar --spring.config.location=/opt/vyber/myconfig.yml

Spuštění jako příkaz

Binární soubor (.jar) je vytvořen tak, že je možné ho v unixových systémech přímo spouštět. Přímo podporovány jsou distribuce CentOS, Ubuntu.

Příklad:

chmod u+x eskartace-1.0.jar
./eskartace-1.0.jar

4.3.2. Spuštění jako služba v Linuxu

Binární soubor je možné spustit jako službu a to v systému init.d i systemd. Podrobný popis metod spouštění aplikace jako služby je součástí dokumentace Installing Spring Boot Application.

Příklad konfigurace pro systemd

[Unit]
Description=Výběr
After=syslog.target

[Service]
User=prijem
ExecStart=/opt/vyber/eskartace-1.0.jar
WorkingDirectory=/opt/vyber
SuccessExitStatus=143

[Install]
WantedBy=multi-user.target