4.7. Import s metadaty v xml (studentské práce)

4.7.1. Vstupní předpoklady

 • Data jsou uložena na disku. K jednomu souboru s metadaty ve formátu xml přísluší jeden adresář s daty.

 • Název adresáře se přečte z xml souboru s metadaty

 • Z každé dvojice (metadata, adresář s daty) se vytvoří jeden balíček

 • Jednotlivé hodnoty ze souboru s metadaty je možné vytěžovat pomocí xpath

 • Ke každému souboru v balíčku existuje soubor, který má stejný název a příponu md5. Soubor obsahuje md5 hash.

 • Složka s daty balíčku obsahuje pouze soubory a ne další složky.

4.7.2. Popis funkce

 • Načtou se všechny xml soubory pod složkou “Soubory”

 • Z xml souboru se přečte název adresáře s daty balíčku (dirNameXpath)

 • Pro všechny soubory se ověří md5. Pokud je některý hash odlišný import pro balíček končí.

 • Vytvoří se nový balíček. Do jeho metadat se vyplní atributy vytěžené z xml souboru.

 • Do balíčku se nakopírují všechny soubory s vyjímkou md5.

 • Z xml souboru se pomocí xpath vytěží jednotlivé atributy

 • Původní adresář s daty balíčku se přesune do “Koš”

 • Vygeneruje se report

Vytěžované atributy a požadovaný typ výrazu xpath

Atribut EADu

Typ v xpath

abstrakt

String

souvisejiciOsoba

NodeSet

datace

String

poradoveCislo

String

ukladaciCislo

String

referencniOznaceni

String

cisloJednaci

String

spisovaZnacka

String

evidencniCislo

String

formaUchovani

String

technickyNosic

String

popis

String

poznamka

String

omezeniPristupu

Node

klicoveSlovo

String

stavZpracování

String (hodnoty zpracováno/nezpracováno)

jinyIdentifikator

Node

evidencniJednotka

NodeSet

Vzorový xml soubor pro vytěžování studentských prací

Vzorová definice xml souboru pro vytěžování studentských prací: importmsk_studentske_prace.xml

Konfigurace

Šablony pro import jsou umístěny na disku v adresáři ${eskartace.templatesDir}/msk

Použití

Import se spustí v zobrazení „Výběr entit“. Z kombo boxu „Importovat balíčky“ se vyberre příslušná šablona pro import.