6.5. Vyhledávání

Vyhledávání je modul AIS umožňující jednotný přístup k vyhledávání entit v jednotlivých agendách.

6.5.1. Vyhledávání v modulech

Každý modul, který umožňuje vyhledávat entity daného typu musí implementovat společné vyhledávací rozhraní.

Popis rozhraní je v části: API pro vyhledávání