13.3. API Badatelny

13.3.1. Poskytované rozhraní

Obecně platí, že operace v ESM není úspěšně dokončena pokud je na ni vázán update badatelny který skončil chybou. Všechna rozhraní jsou poskytována skrze WSDL.

B1 (FT) importDatKObjednavce(pomucky,archivalie) Adresář pomůcky obsahuje soubory archivních pomůcek ve výstupním formátu ELZA. Adresář archiválie obsahuje pro každou archiválii metadatový soubor + DIP. parametry: type=“OBJEDNAVKA“ id=id casti objednavky

B2 (FT) importVerejnychDat(pomucky,archivalie) Všechny pomůcky i archiválie PUBLIC/REGISTERED. Adresář pomůcky obsahuje soubory archivních pomůcek ve výstupním formátu ELZA. Adresář archiválie obsahuje pro každou archiválii metadatový soubor + DIP. parametry: type=“VEREJNA_DATA“ id=id exportu v ESM

B3 ulozZaznamArchivniPomucky(idArchivnihoSouboru,zaznamPomucky,idsPopsanychArchivalii) Uloží záznam o pomůcce a pokud jsou v systému publikovány archiválie které jí přísluší, jsou namapovány v DB.

B4 upravZaznamArchivniPomucky(zaznamPomucky) Při změně stavu na PRIVATE jsou z badatelny smazány soubory pomůcek importované skrze B2.

B5 smazZaznamArchivniPomucky(idPomucky) Smaže zároveň i samotný soubor pomůcky. Volá se při smazání/zneplatnění pomůcky v ESM. Publikované archiválie zůstanou publikované a ztrácí na pomůcku vazbu.

B6 smazArchivniPomucky(idsPomucek,typyKopii) Smaže soubory pomůcek. Atribut typyKopii je množina obsahující 1-3 hodnoty z enumu Přístupnosti (PUBLIC/REGISTERED/PRIVATE). Smazány jsou pouze určené typy kopií.

B7 ulozZaznamArchivnihoSouboru(zaznamArchivnihoSouboru)

B8 upravZaznamArchivnihoSouboru(zaznamArchivnihoSouboru)

B9 smazZaznamArchivnihoSouboru(idArchivnihoSouboru) Smaže zároveň i všechny návazné pomůcky a archiválie.

B10 smazArchivalie(idsArchivalii,typKopii) Smaže soubory a záznamy archiválií. Atribut typyKopii je množina obsahující 1-3 hodnoty z enumu Přístupnosti (PUBLIC/REGISTERED/PRIVATE). Smazány jsou pouze určené typy kopií.

B11 upravCestObjednavky(castObjednavky) Změna stavu části objednávky vyvolaná externím modulem.

B12 vytvorSpravceBadatelny(uzivatel) Voláno ze vstupního portálu.

B13 smazSpravceBadatelny(uzivatel) Voláno ze vstupního portálu.

Rozhraní pro update již publikovaných souborů AP, metadat a dat archiválií bude doplněno.