11.1. Ingest dávka

Modul ESM zasílá modulu Zápis dávku archivních entit k ingestu.

Přepínání stavu dávky funguje dle následujícího diagramu:

../_images/ingest-davky-stavy.png

11.1.1. Zpracování dávky

Zápis sekvenčně zpracovává jednotlivé entity, dávka je v dočasném stavu PROCESSING. Jednotlivé ingesty mohou skončit úspěšně nebo neúspěšně (rozeznáno dle nevyplnění/vyplnění chybové hlášky). Pokud skončí všechny ingesty dávky úspěšně je dávka přepnuta do cílového stavu PROCESSED. Pokud některý ingest skončí neúspěšně, dávka je přepnuta do dočasného stavu PROCESSED_WITH_FAILURES. Privilegovaný uživatel musí v tomto případě vyvolat zopakování neúspěšných ingestů nebo dávku zrušit (CANCELLING). Pokud je dávka v dočasném stavu, jsou všechny vázané archivní entity zamknuty. Případný ESM požadavek na ingest dávky která obsahuje některou zamknutou entitu končí s chybou.

11.1.2. Zrušení dávky

  1. dávka musí být ve stavu PROCESSING nebo PROCESSED_WITH_FAILURES, je jí nastaven stav CANCELLING

  2. všem nezapočatým ingestům je vyplněna chybová hláška (označeny jako neúspěšné)

  3. již běžící ingesty doběhnou do konce

  4. data všech ingestů jsou smazána z workspace i z Archival Storage, zůstává pouze záznam o ingestu

  5. dávka je přepnuta do cílového stavu CANCELED

Pokud při procesu dojde k chybě (např. systém Archival Storage je nedostupný) je nutné restartovat systém a požadavek opakovat.

11.1.3. Zopakování neúspěšných ingestů

  1. dávka musí být ve stavu PROCESSED_WITH_FAILURES

  2. data všech neúspěšných ingestů jsou smazána z workspace i z Archival Storage, zůstává pouze záznam o ingestu

  3. jsou spuštěny nové ingesty entit jejichž předchozí ingesty skončily neúspěšně (vytvořeny nové záznamy o ingestu)

  4. dle výsledku je po posledním dokončeném ingestu dávka přepnuta do stavu PROCESSED nebo PROCESSED_WITH_FAILURES

Pokud v druhém bodě dojde k chybě (např. systém Archival Storage je nedostupný) je nutné požadavek opakovat.

11.1.4. Zaseknutá dávka

Pokud je některý ingest „zaseknutý“ (má poznačenou časovou značku započetí a neúměrně dlouhou dobu nemá poznačenou časovou značku konce) jedná se pravděpodobně o neočekávanou chybu kterou je nutno investigovat v aplikačním logu. Řešením je restart systému. Po každém restartu jsou všchny nedokončené záznamy o ingestu vyplněny chybovou hláškou (označeny jako neúspěšné).