12.3. Přílohy

12.3.1. Dokumentace API

prilohy/apidoc.pdf

12.3.2. Demonstrace samoléčení ZFS

Demonstrace probíhala při konfiguraci: pool arcpool tvořen zrcadlenými disky /dev/sda5, /dev/sda6 dataset test

Poškození dat na jednom disku

 1. Data manuálně poškozena na disku /dev/sda5

 2. Spuštěn scrubbing (distribuovaná kontrola kontrolních součtů celého úložiště a současná automatická oprava).

 3. Při dotazu na stav úložiště lze vidět že scrubbing stále probíhá

 4. Při pozdějším dotazu na stav již scrubbing doběhl

 • Data na disku /dev/sda5 byla opravena z disku /dev/sda6

 • Report doporučuje kontrolu selhávajícího disku

root@honzator:/arcpool/test# dd if=/dev/urandom of=/dev/sda5 bs=1024 count=20480
root@honzator:/arcpool/test# zpool scrub arcpool
root@honzator:/arcpool/test# zpool status -v
pool: arcpool
state: ONLINE
scan: scrub in progress since Sun Nov 17 16:54:33 2019
76,4M scanned out of 299M at 19,1M/s, 0h0m to go
0B repaired, 25,54% done
config:

NAME    STATE   READ WRITE CKSUM
arcpool   ONLINE    0   0   0
  mirror-0 ONLINE    0   0   0
  sda5  ONLINE    0   0   0
  sda6  ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors
root@honzator:/arcpool/test# zpool status -v
pool: arcpool
state: ONLINE
status: One or more devices has experienced an unrecoverable error. An
attempt was made to correct the error. Applications are unaffected.
action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the errors
using 'zpool clear' or replace the device with 'zpool replace'.
see: http://zfsonlinux.org/msg/ZFS-8000-9P
scan: scrub repaired 32K in 0h0m with 0 errors on Sun Nov 17 16:54:50 2019
config:

NAME    STATE   READ WRITE CKSUM
arcpool   ONLINE    0   0   0
  mirror-0 ONLINE    0   0   0
  sda5  ONLINE    0   0   8
  sda6  ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors

Poškození dat na obou discích

 1. Data manuálně poškozena na disku /dev/sda5

 2. Data manuálně poškozena na disku /dev/sda6

 3. Spuštěn scrubbing

 4. Dotaz na stav úložiště zobrazuje soubory jenž nebylo možné obnovit

root@honzator:/arcpool/test# dd if=/dev/urandom of=/dev/sda5 bs=1024 count=20480
root@honzator:/arcpool/test# dd if=/dev/urandom of=/dev/sda6 bs=1024 count=20480
root@honzator:/arcpool/test# zpool scrub arcpool
root@honzator:/arcpool/test# zpool status -v
pool: arcpool
state: DEGRADED
status: One or more devices has experienced an error resulting in data
  corruption. Applications may be affected.
action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore the
  entire pool from backup.
see: http://zfsonlinux.org/msg/ZFS-8000-8A
scan: scrub repaired 400K in 0h0m with 124 errors on Sun Nov 17 16:57:08 2019
config:

  NAME    STATE   READ WRITE CKSUM
  arcpool   DEGRADED   0   0  124
  mirror-0 DEGRADED   0   0  284
    sda5  DEGRADED   0   0  292 too many errors
    sda6  DEGRADED   0   0  284 too many errors

errors: Permanent errors have been detected in the following files:

    /arcpool/test/arclib/06/9f/d0/069fd041-2a15-434f-b078-e728400ecc77_xml_1
    /arcpool/test/arclib/35/96/0f/35960f03-13d4-4bf1-bec6-9bccf76f661f.SHA512